LV Lietuva

Biznesa mentoru tīkls

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev. Č.D.Vorners Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes

Ielūgums

Informācija tiek sniegta tikai lietuviešu valodā (lūdzu, izvēlieties Lietuviešu valodā augšējā izvēlnē).