Mentori

Biznesa mentoru tīkls

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev. Č.D.Vorners Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes