Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania

Nr. LLI-131

Project „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ PARAMA VERSLUI“ (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ BUSINESS SUPPORT), Nr. LLI-131 (
Funded under Interreg V-A Latvian-Lithuanian Program 2014-2020 ).

More information in Latvian and Lithuanian ( please select Latvian or Lithuanian in the top menu).

Project partners:

  • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija) Vykdantysis partneris;
  • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
  • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
  • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
  • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
  • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva);
  • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva).

Budget – 729 604,12 Eur.

ERDF amount – 620 163,47 Eur.

Project period : 2017 04 01 – 2019 03 31