Incoterms® 2020

Informācija par Incoterms® 2020
Lasīt vairāk


Biznesa Mentoru Tīkls

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs


LV video.mp4Mentoru tīkls

Viena no lielām projekta aktivitātēm ir mentoru tīkla veidošana Latvijā un Lietuvā. Par to atbildīgs ir projekta partneris SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, tomēr katra partnera pārziņā bija potenciālo mentoru atlase un mācību organizēšana mentoru apmācībai. Arī Zemgales plānošanas reģions, sadarbībā ar partneriem, veica apmācību organizēšanu un piesaistīja dažādu nozaru mentorus kopējam tīklam.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem

Projekta gaitā tika izstrādāta apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem, kuras ieviešanu vadīja Paņevežu biznesa centrs. Zemgales plānošanas reģions šī cikla ietvaros rīkoja astoņus apmācību pasākumus Jelgavā un Jēkabpilī par uzņēmējiem aktuālām tēmām – Pārdošanu, digitālo pārdošanu, digitālo mārketingu un uzņēmuma tiesiskajām formām un nodokļiem. Kopumā šos apmācību seminārus apmeklēja vairāk kā 300 dalībnieku, kas liecina par tēmu aktualitāti uzņēmēju vidū.

http://www.learnbusiness.eu/

Eksports

Projekta gaitā Kurzemes plānošanas reģions aktīvi darbojās ar eksporta jautājumiem, piedāvājot uzņēmējiem piedalīties dažāda veida apmācībās par eksporta uzsākšanu, noteikumiem, veidiem kā veiksmīgāk plānot sava uzņēmuma eksportu.

Lai veicinātu eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un arī Eiropas Savienībā, tika izstrādāti noteikumi – vadlīnijas, kur vērsties un meklēt informāciju par eksporta noteikumiem uz dažādām valstīm, tādām kā Krievija, Austrālija, Amerika, Baltkrievija, Dānija, Kanāda, Krievija, Norvēģija, Somija, Turcija un Ukraina.

Noteikumi par pārtikas nozari, tekstilu, kokapstrādi, mašīnbūvi un metālapstrādi pieejami šeit: https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumu-apkopojums/

Materials

News for entrepreneurs: 
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/aktualitates-uznemejiem-kurzeme/

Property database for investment projects: https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/investiciju-karte/

Calendar for entrepreneurs: 
https://www.kurzemesregions.lv/pasakumi/

Funds for entrepreneurs: 
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/projektu-konkursi/

E-Learning Module

E-learning modules are the relevant information about specific topics in the busines environment. There is information about communication, e-envirponment, marketing, contract and use of english language. At the end of each topic are control questins. Prepared material can be found here:

https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/riki-uznemejiem/apmacibu-kursi-e-vide/

Partneri

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar projekta partneriem::

LP: Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija)
PP2: Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija)
PP3: Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija)
PP4: Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija)
PP5: Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva)
PP6: VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva)
PP7: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva)

Saites

www.interreg.eu
www.latlit.eu
www.europa.eu

Vairāk informācijas

If you do not find the information you need, please contact us by filling out the form on the homepage https://business-support.lt/lv/home-lv/