LP: Zemgalē publicēts pētījums par atbalsta pieejamību uzņēmējiem

Information is available in Latvian only (please select Latvian in the top menu).