LP: Zemgales uzņēmējiem laba iespēja papildināt zināšanu un prasmju apcirkņus

Information is available in Latvian only (please select Latvian in the top menu).