LP: Zemgalieši stiprina sadarbības tiltu starp biznesu un pētniecību

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” ieviešanas jaunākā aktivitāte ir vadošā partnera – Zemgales Plānošanas reģiona, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību noorganizētais seminārs “ Iespējas un izaicinājumi uzņēmēju sadarbībai zinātnē”.

Minēto aktivitāti var dēvēt arī par kārtējo kontaktbiržu, jo pavisam nesen – augustā Lauksaimniecības universitātes galvenajā mītnē – Jelgavas pilī ar projekta atbalstu notika līdzīgs – mentoru un uzņēmēju tuvināšanas pasākums, kas guva dalībnieku visnotaļ atzinīgu vērtējumu. Tagad, oktobra lapkritī laiks savstarpēji tuvināties bija uzņēmējiem un zinātniekiem, jo, kā uzsvēra viens no pasākuma rīkotājiem, Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš, ņemot vērā, globalizāciju un konkurences palielināšanos starp uzņēmējiem, ir skaidrs, ka Zemgales uzņēmēju nākotne ir zināšanās balstītos produktos ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc svarīgi ir rast aizvien jaunus sadarbības veidus starp zinātniekiem un uzņēmējiem, pārvarot esošos šķēršļus un radot jaunus pārneses mehānismus, kas ļauj nodrošināt zināšanās balstītas uzņēmējdarbības attīstību arī reģionos.

Lasīt vairāk