LP: Zinātnieki veic pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību un efektivitāti

Information is available in Latvian only (please select Latvian in the top menu).