Par projekta aktivitātēm

Pētījums par  uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību

Projekta gaitā, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta zinātnieku grupu un projekta partneriem, izstrādāts pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā.  Pētījuma laikā kā Latvijas tā Lietuvas pusē notikusi gandrīz 200 ekonomiski aktīvu dažādu nozaru uzņēmēju anketēšana, projekta vadības un virkne atšķirīgu fokusgrupu sanāksmes – diskusijas. Tajās piedalījušies pilsētas un lauku uzņēmēji, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, pašvaldību un dažādu atbalsta pakalpojumu sniedzēju institūciju pārstāvji. Diskusijas notikušas par atbalsta institūciju sadarbību, atbalsta veidu nepieciešamību, dažādošanu un efektivitāti reģionā, kā arī par uzņēmējdarbības vidi un tās prestižu sabiedrībā.

Pētījums latviešu, angļu un lietuviešu valodās pieejams https://www.zemgale.lv/informativie-materiali/category/21-petijumi

Pētījuma noslēgumā tika veidotas diskusijas par pētījuma rezultātiem un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju līdzšinējo sadarbību un neizmantotajām sadarbības iespējām. Diskusijas notika gan Latvijā gan Lietuvā un tajās piedalījās gan uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvji, gan uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji, kas ļāva diskusiju veidot daudzpusīgu un rezumēt iespējami veiksmīgākos sadarbības piemērus.

Mentoru tīkls

Viena no lielām projekta aktivitātēm ir mentoru tīkla veidošana Latvijā un Lietuvā. Par to atbildīgs ir projekta partneris SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, tomēr katra partnera pārziņā bija potenciālo mentoru atlase un mācību organizēšana mentoru apmācībai. Arī Zemgales plānošanas reģions, sadarbībā ar partneriem, veica apmācību organizēšanu un piesaistīja dažādu nozaru mentorus kopējam tīklam.

Šobrīd mentoru tīklā iesaistījušies jau vairāk nekā 100 sadarbībai gatavi uzņēmēji .

Sīkāka informācija pieejama http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti-latvijas-lietuvas-programma-business-support/biznesa-mentoru-tikls

Ja vēlies būt mentors vai pieredzes pārņēmējs, sazinies ar sev tuvāko projekta partneri, vai arī raksti pieteikumu, kas atrodams minētajā saitē un būsi laipni aicināts.

Lai nodrošinātu mentoru līdzdarbību un ieinteresētību, piedāvājām piedalīties četros dažādos tīklošanās pasākumos, kuru mērķis – veicināt mentoru savstarpējās sadarbības un atbalsta veidošanos. Tīklošanās pasākumi tika veidoti gan iedvesmojošu mācību gan darba grupu formā, aicinot uz sadarbību arī zinātniekus un citus uzņēmējus, paziņu un sadarbības partneru loka paplašināšanai.

Aizkraukles uzņēmējdarbības centra izveide

Aizkrauklē projekta gaitā izveidots uzņēmējdarbības centrs, kas nepilnu divu gadu laikā tā vadītājas Baibas Kelleres aktīvas darbības rezultātā spējis pulcināt attīstībā ieinteresētu uzņēmēju loku. Centra mērķis ir  nodrošināt informācijas pieejamību un konsultatīvu atbalstu personām, kuras ir uzsākušas vai vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, veicinot ilgtspējīgas un kvalitatīvas biznesa vides attīstību un sadarbību.

Projekta ietvaros katru gadu tiek rīkotas uzņēmēju dienas, kas pulcē uzņēmējus un jauniešus mācībām, izstādei, vietējo un Lietuvas amatnieku un uzņēmēju tirgum.

Apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem

Projekta gaitā tika izstrādāta apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem, kuras ieviešanu vadīja Paņevežu biznesa centrs. Zemgales plānošanas reģions šī cikla ietvaros rīkoja astoņus apmācību pasākumus Jelgavā un Jēkabpilī par uzņēmējiem aktuālām tēmām – Pārdošanu, digitālo pārdošanu, digitālo mārketingu un uzņēmuma tiesiskajām formām un nodokļiem. Kopumā šos apmācību seminārus apmeklēja vairāk kā 300 dalībnieku, kas liecina par tēmu aktualitāti uzņēmēju vidū.

Apmācību programma jaunajiem uzņēmējiem ir pieejama arī online. Projekta gaitā izveidotajā www.learnbusiness.eu, latviešu un lietuviešu valodās bez maksas pieejams lekciju materiāls par dažādām tēmām. Paredzams, ka drīzumā būs pieejamas arī video lekcijas par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

Lekciju materiālu nodrošina projekta partneri, sniedzot projekta gaitā notikušo mācību lekciju materiālus par tādām tēmām kā uzņēmējdarbības uzsākšana, mārketings, eksports, pārdošana un citas tēmas, kas šobrīd aktuālas uzņēmējdarbības vidē.

Eksports

Projekta gaitā Kurzemes plānošanas reģions aktīvi darbojās ar eksporta jautājumiem, piedāvājot uzņēmējiem piedalīties dažāda veida apmācībās par eksporta uzsākšanu, noteikumiem, veidiem kā veiksmīgāk plānot sava uzņēmuma eksportu.

Lai veicinātu eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un arī Eiropas Savienībā, tika izstrādāti noteikumi – vadlīnijas, kur vērsties un meklēt informāciju par eksporta noteikumiem uz dažādām valstīm, tādām kā Krievija, Austrālija, Amerika, Baltkrievija, Dānija, Kanāda, Krievija, Norvēģija, Somija, Turcija un Ukraina.

Noteikumi par pārtikas nozari, tekstilu, kokapstrādi, mašīnbūvi un metālapstrādi pieejami šeit: https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumu-apkopojums/

Konference uzņēmējiem

Projekta noslēgumā rīkojam konferenci uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, pašvaldībām un citiem ieinteresētajiem par uzņēmēju pieredzi savā darbībā un sadarbībā ar uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām. Konference paredzēta kā izvērtējums uzņēmējdarbības atbalsta efektivitātei no uzņēmēju viedokļa, apskatot reālu, pieredzējušu un veiksmīgu uzņēmēju skatījumu.

Konference notiek 2019. gada 7. martā latviešu un lietuviešu valodās.

Savstarpējā sadarbība

Projekta gaitā partneriem izdevies veiksmīgi sadarboties un stiprināt sadarbību nākotnei. Daudzas projekta aktivitātes tika ieviestas kopīgi, tādējādi ļaujot organizācijām vienai otru labāk iepazīt un veidot bāzi turpmākai, ciešākai sadarbībai.