PP2: Export training “What you need to know when starting an export market!”

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs eksporta un ekonomiskās attīstības veicināšanai apkopojis informāciju par desmit Latvijas uzņēmumiem pievilcīgiem eksporta tirgiem vairākās nozarēs – pārtikas nozarē, tekstila nozarē, kokapstrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē. Uzņēmēji varēs ērti iegūt informāciju par eksporta nosacījumiem uz ASV, Austrāliju, Baltkrieviju, Dāniju, Kanādu, Krieviju, Norvēģiju, Somiju, Turciju un Ukrainu.

Izstrādātais noteikumu apkopojums sniedz informāciju par institūcijām attiecīgajās valstīs, kas ir atbildīgas par starptautiskās tirdzniecības veikšanu, ievedmuitām, tarifiem, nodevām, kvalitātes standartiem un sertifikāciju vairākās nozarēs. Nozaru griezumā izvēlēts viens produkts, kam norādītas prasības, maksājumi, nepieciešamā dokumentācija eksporta īstenošanai, kā arī sniegta pamācība un saite attiecīgās informācijas atrašanai. Šāda pieeja izvēlēta, jo katram produktam attiecīgajā sektorā valstis var noteikt atšķirīgas prasības.

Noteikumu apkopojums desmit valstīs piecos nozīmīgākajos sektoros izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business Support/” ietvaros.