PP7: Bibliotekos, NVO ir verslo klasterio „VERSLI BIBLIOTEKA” veiklos pristatymas. 2019 m.

Informācija tiek sniegta tikai lietuviešu valodā (lūdzu, izvēlieties Lietuviešu valodā augšējā izvēlnē).