PP7: E-komercijos mokymai

Balandžio 25-26 d. Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka, vykdydama
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos projektą „Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas
Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje, LLI-131 (BUSINESS SUPPORT),
kvietė dalyvauti mokymuose bibliotekos, NVO ir verslo klasterio „Versli
biblioteka“ narius, smulkaus ir vidutinio verslo atstovus bei pradedančius
verslininkus dviejų dienų „E-komercijos“ mokymuose.

Daugiau informacijos (.pdf)