PP7: Į biblioteką ne tik knygų, bet ir mokytis verslumo

Jeigu seniau daugumai žodis „biblioteka“ reiškė tik vietą, kur buvo galima rasti įvairiausių knygų, tai dabar užsukus į šią įstaigą galima gauti žymiai daugiau.

Nuo 2017 metų pavasario Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kaip partnerė, kartu su Lietuvos Šiaulių verslo inkubatoriumi ir Panevėžio verslo konsultaciniu centru ir kaimyninės Latvijos Žiemgalės planavimo regionu (jis vadovaujantis projekto partneris), Kuržemės planavimo regionu, Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centru, Aizkrauklės savivaldybe pradėjo visai naują etapą – nėrė į verslo vandenis.

Biblioteka tapo pilnaverte Europos Sąjungos remiamo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Verslo paramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, LLI-131 (BUSINESS SUPPORT) dalyve.

Projekto vadovė Rokiškyje – bibliotekos direktorė
Alicija Matiukienė, projekto koordinatorė – Rasa Vingelienė.

Parengiamieji darbai

Rokiškis – pasienio miestas, todėl kaimynystė su Latvija atveria naujas, įdomias ir perspektyvias bendradarbiavimo galimybes, o toks projektas – puiki galimybė tai pasiekti. Dar prie prasidedant projektui buvo atliktas abiejų šalių verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių tyrimas: domėtasi verslo paramos institucijų abiejose šalyse veikla, jų teikiamomis paslaugomis verslininkams, nustatytos jų stipriosios ir silpnosios pusės, parinktos reikalingiausios temos mokymams. Visa tai apibendrinus suformuotas pagrindinis projekto tikslas – skatinti verslumą, sukurti ir pateikti informacinės paramos sistemą, kuri prisidėtų prie verslo idėjų įgyvendinimo bei verslo sukūrimo. Šiems tikslams pasiekti laukė dideli darbai: įsteigti du verslo paramos centrus: Aizkrauklės sav. verslo paramos centrą ir Rokiškio verslo paramos centrą Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, tobulinti veikiančių verslo paramos centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, įkurti pasienio regionų mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje, organizuoti seminarus smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, siekiantiems pradėti verslą, sukurti bendrą Latvijos, Lietuvos tinklalapį su integruota verslo paramos konsultavimo sistema, jungiantį visų partnerių internetines svetaines, atlikti verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių tyrimą.

Atnaujinta mokymo bazė, mokymo priemonės

Pirmasis projekto žingsnis – 2017 m. rudenį buvo įkurtas bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų klasteris „Versli biblioteka“. Buvo atnaujintos bibliotekos patalpos (Taikos g. 19), įrengta mokymų klasė, įsigyti nauji baldai ir kompiuterinė įranga. Paruošus vietą mokymams buvo žengta dar toliau – mokymų klasėje suformuotas naujausių verslo knygų fondas, įsigyta 1150 naujausių verslo knygų. Veikla vienoje vietoje neapsiribota, todėl projekto naudą greitai pajuto ir daug rajono gyventojų – pradėtos teikti mobilios bibliotekos paslaugos. Iš anksto buvo suplanuoti maršrutai, parengti grafikai ir bibliotekos darbuotojos kartu su klasterio nariais aplankė atokiausius rajono kampelius. Išvykų metu buvo pristatyta kaimų gyventojams vykdomas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis finansuojamas projektas, kviesti dalyvauti seminaruose, mokymuose. Mobiliojoje bibliotekoje gyventojams buvo teikiamos interneto paslaugos, rekomenduojamos knygos iš naujai įkurto verslo paramos knygų fondo.

Skaityti visą straipsnį (pdf formatu).