PP7: Sukurtas bibliotekos klasteris

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, įgyvendindama 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Verslo paramos sistemos
sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje”, LLI-131 (BUSINESS SUPPORT), įkūrė bibliotekos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir smulkaus verslo atstovų klasterį „Versli biblioteka“. Klasterio tikslas – stiprinti bibliotekos bendradarbiavimą ir partnerystę su verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriumi, plėsti bibliotekos paslaugų pasiekiamumą „Mobilios bibliotekos“ pagalba.

Daugiau informacijos (.pdf).